Rósakransbænin beðin

Á hverjum þriðjudegi er Rósakransbænin beðin við Lífsverndarklukku klukkan 12:00 á hádegi til verndar hinum ófæddu og að fóstureyðingar taki enda.

Lífsverndarklukkan

Lífsverndarklukkan sem er fyrir framan Dómkirkjuna Krists Konungs í Landakoti var blessuð þann 1. nóvember 2018.

Mótbárum svarað

Stuðningsmenn fóstureyðinga hafa ýmsar mótbárur fram að færa þegar þeir hitta fyrir andstæðinga fóstureyðinga. Hér eru allar þær mótbárur sem ég hef heyrt og lesið, og þeim svarað í örstuttu máli. Það er von mín að þetta geti komið að gagni fyrir lífsverndarsinna við að svara mótbárum, eða jafnvel fengið einhvern sem er fylgjandi fóstureyðingum til að skipta um skoðun.

Þessar mótbárur snúst í meginatriðum um móðurina og hennar aðstæður, barnið og svo gagnrýni á lífsverndarfólk, eða andstæðinga fóstureyðinga.


Móðirin:

“Konan hefur óskoraðan umráðarétt yfir eigin líkama.”

Svar: Það gæti verið rétt ef það væri aðeins hennar eigin líkami sem verið væri að tala um. Það er hins vegar ekki, heldur er um lítið barn að ræða, sem er að vaxa inni í líkama móðurinnar, en er ekki hluti af líkama móðurinnar. Barnið hefur sitt eigið hjarta sem slær, sitt eigið blóð í æðum og sína eigin erfðavísa sem eru ekki þeir sömu og móðurinnar.

“Ef fóstureyðingar væru bannaðar, myndu ólöglegum fóstureyðingum fjölga, og konur myndu vera í meiri hættu.”

Svar: Lög sem eru sett til verndar lífi barna geta ekki verið gölluð þótt fólk muni hugsanlega setja sig í hættu við að brjóta þau lög.

“Fóstureyðing er einkamál konunar, milli hennar og Guðs – Við getum ekki þröngvað okkar siðferðisgildum upp á aðra.” 

Svar: Það er ekki einkamál fólks að taka líf annara. Það er mál alls samfélagsins. Samfélaginu ber að vernda líf allra sinna þegna og litla barnið er manneskja eins og við hin.

“Ekki ætti að þvinga konur til að fæða óvelkomin börn, sem setja framtíðaráætlanir þeirra í uppnám, eða sem þær geta ekki framfleytt.”

Svar: Það er hægt að setja barn í fóstur hjá ættingja, eða gefa það til ættleiðingar.

“Ef kona verður þunguð eftir nauðgun, á hún að eiga rétt á að láta eyða fóstrinu.”

Svar: Hvaða sök á barnið? Ef það er yfir höfuð rangt að deyða börn (og það er rangt), hlýtur það sama að gilda fyrir þetta barn.

“Ef líf eða heilsu móður stafar hætta af áframhaldandi meðgöngu og fæðingu, má eyða fóstrinu.”

Svar: Það er sjálfsagt fyrir móður að gera það sem nauðsynlegt er til að vernda heilsu sína og líf, en það verður að gera með því að lækna meinið en ekki ráðast gegn barninu. Bein fóstureyðing er aldrei nauðsynleg til að vernda heilsu móðurinnar.


Barnið:

“Ef barn mun ekki geta lifað eftir fæðingu má láta eyða því.”

Svar: Við getum ekki kveðið upp dauðadóm yfir neinum vegna veikinda þeirra. Það verður að líta á þetta barn sömu augum og annað fólk sem glímir við sjúkdóma.

“Fóstrið er ekki barn á fyrstu vikum meðgöngu, heldur frumuklumpur.”

Svar: Það er ekki rétt. Strax eftir 6 vikur, sem er um það bil sá tími þegar móðir uppgötvar að hún er orðin þunguð, er fóstrið með hjartslátt, blóð rennur í æðum og heilastarfsemi er mælanleg. Það er með útlimi, fingur og tær. Það er mannvera eins og þú! Einu sinni varst þú á þeim aldri.

“Hvenær hefst líf? Því er ekki hægt að svara á grunni læknavísinda. Spurningin er í eðli sínu siðferðileg. Hægt er að draga mörkin ýmist við frjóvgun eggsins eða allt fram til þess að fóstrið er orðið að lífvænlegu barni.”

Svar: Þvi er vel hægt að svara á grunni læknavísinda. Vísindi geta leitt í ljós að fósturvísir hefur, frá getnaði, þau erfðaefni sem hann mun hafa alla ævi, og þau erfðaefni eru ekki þau sömu og erfðaefni móðurinnar. Það er vísindaleg staðreynd. Allt annað er smekkur hvers og eins. Á smekkur eins einstaklings að ákveða hvenær annar einstaklingur hefur lífsrétt?

“Á fyrstu vikum meðgöngunnar á sér stað visst val náttúrunnar, því u.þ.b. þriðjungur þeirra fósturvísa, sem verða til, visna upp og deyja.”

Svar: Hlutfallið er um 8% en ekki þriðjungur (33%). Og hvað þetta kemur málinu við veit ég ekki. Ef einhver hópur manna á sér takmarkaðar lífslíkur, þýðir það að þeir sem eru í þeim hóp hafa ekki lífsrétt ef einhver ákveður að það henti sér ekki að þeir fái að lifa?


Lífverndarsinnar – andstæðingar fóstureyðinga:

“Andstæðingar fóstureyðinga eru ósamkvæmir sjálfum sér því þeir eru oft fylgjandi dauðarefsingum og stríði.”

Svar: Andstæðingar fóstureyðinga geta haft mismunandi skoðanir á einstökum málum, en það þýðir ekki að málstaðurinn, að vera á móti fóstureyðingum, sé rangur. Mín skoðun er að dauðarefsingar séu aðeins réttlætanlegar ef þær eru eini kosturinn til að vernda almenning frá hættulegum glæpamönnum. Stríð er aðeins réttlætanlegt í örfáum tilfellum, eins og t.d. til að verja land sitt og þegna fyrir innrásarmönnum.

“Andstæðingar fóstureyðinga eru á móti auknum réttindum kvenna og fylgjandi kvennakúgun.”

Svar: Það er ekki rétt. Andstæðingar fóstureyðinga eru aðeins á móti fóstureyðingum en hafa engar sérstakar skoðanir á réttindum kvenna. Lífsverndarsinnar hafa sjálfsagt mismunandi skoðanir á kvenréttindabaráttu en það þýðir ekki að málstaðurinn, að vera á móti fóstureyðingum, sé rangur. Það á ekki að vera réttur neins að taka líf annara.

“Andstæðingar fóstureyðinga hafa myrt starfsmenn fóstureyðingastöðva.”

Svar:  Það sýnir bara að fólk getur sýnt af sér mikla grimmd í garð annara, en ekki að málstaðurinn, að vera á móti fóstureyðingum, sé rangur. Lífsverndarhreyfingin er ein friðsamasta grasrótarhreyfing sögunar og verðskuldar ekki stimpil vegna illra gjörða örfárra manna.

“Andstæðingar fóstureyðinga ala á sektarkennd í konum sem hafa farið í fóstureyðingu og láta þeim líða illa.”

Svar: Fyrst og fremst er tilgangur lífsverndasinna að telja öðrum konum hughvarf, bjarga barni þeirra frá dauða og þeim sjálfum þar með frá að þurfa að þjást í mörg ár á eftir af sektarkennd. Vissulega mun sektarkennd einhverra brjótast upp á yfirborðið en við því getum við ekkert gert. Aðeins með því að vekja hneykslun fólks á fóstureyðingum getum við bundið enda á þær.

“Andstæðingar fóstureyðinga eru að meirihluta karlmenn sem eiga auðveldara með að vera á móti fóstureyðingum en konur.”

Svar: Málstaðurinn að vera á móti fóstureyðingum er jafn réttur hvort sem það er karlmaður eða kona sem heldur honum fram. Reyndin er sú að fleiri konur (22%) en karlar (17%) eru fylgjandi því að fóstureyðingar verði bannaðar, sbr könnun Gallups frá árinu 2001.

 

 

Ef þú hefur einhver mótrök sem þér finnst ekki vera svarað hér, hvet ég þig til að senda okkur línu: lifs_vernd@yahoo.com


© Magnús Ingi Sigmundsson

Að gerast félagi í Lífsvernd

Allir eru velkomnir í félagið, sem eru sammála stefnu félagsins, og sérstaklega grundvallarhugsjón (grundvallareglu) hennar .
Félagar fá sendar tilkynningar í tölvupósti um það sem er á döfinni. Hver félagi sem bætist við, styrkir félagið. Því fjölmennara sem félagið er, því öflugra er það, og líklegra til árangurs.

Grundvallarregla:

Ég tel að að ófædd börn hafi ófrávíkjanlegan rétt til lífs frá getnaði og að alls engar kringumstæður réttlæti beina fóstureyðingu.

 


Ef þú hefur áhuga á að gerast meðlimur vinsamlegast sendið tölvupóst með eftirfarandi upplýsingum á netfangið lifs_vernd@yahoo.com

 • Nafn:
 • Heimilsfang:
 • Póstfang:
 • Staður:
 • Kennitala:
 • Símanúmer:
 • Netfang (E-mail):
 • Bæta mér á póstlista Lífsverndar!:  Já eða nei?
 • Annað sem þú vilt bæta við
 Velja annað hvort:
 • Full félagsaðild:
  – Ég er sammála grundvallarreglunni hjá LÍFSVERND og vil gerast félagi og styðja eða taka þátt í því verki sem þar er unnið. (Árgjald er 1000 kr.)
 • Eða velunnari Lífsverndar en ekki félagsaðild.
  – Ég vil styðja eða taka þátt í því verki sem er unnið hjá LÍFSVERND.

Grundvallarregla

Við teljum að ófædd börn hafi ófrávíkjanlegan rétt til lífs frá getnaði og að alls engar kringumstæður réttlæti beina fóstureyðingu.

Sumir kunna að spyrja: “En hvað ef lífi móður er ógnað af meðgöngu?”

Það er ekki rangt fyrir móður að leita sér læknishjálpar við alvarlegar aðstæður, þótt það muni leiða til fósturláts, enda er aðgerðinni þá ekki beint gegn barninu, heldur er markmiðið að bjarga lífi móðurinnar. Markmiðið með aðgerðinni má ekki vera að taka líf barnsins, né má það vera leið að markmiðinu.Til dæmis ef um væri að ræða utanlegsfóstur, teldist það ekki bein fóstureyðing ef eggjaleiðarinn með utanlegsfóstrinu væri fjarlægður. En ef aðeins fóstrinu væri eytt, teldist það vera bein fóstureyðing. Bein fóstureyðing er aldrei nauðsynleg til að bjarga lífi konu í neinu tilfelli og er í engum tilfellum réttlætanleg.

Sumir kunna að segja: “Ég er á móti fóstureyðingum, en við nauðgun verð ég að gera undantekningu”

Það eru alls engar kringumstæður sem réttlæta fóstureyðingu. Það er grundvallað á því að lífið sé heilagt. Ef það er rangt að deyða ófædd börn, þá er líka rangt að deyða ófædd börn sem eru getin í nauðgun. Ef einhverjum finnst að hið síðarnefnda sé ekki rangt, þá er hann raunverulega á þeirri skoðun að það sé ekki alltaf rangt að deyða ófædd börn.

Sumir kunna að segja: “Ég er á móti fóstureyðingum ef þær eru gerðar eftir vissan aldur”

Líf hefst við getnað. Það er ekki á valdi neins að ákvarða virði lífs eftir aldri, stærð, þyngd eða neinu öðru. Við verðum að virða ófrávíkjanlegan rétt barnsins til lífs, frá getnaði.

Nauðsynlegt er fyrir þann sem vill verða félagi í Lífsvernd að samþykkja þessa grundvallarreglu.

Ef einhver getur ekki samþykkt hana að öllu leyti, en er samt lífsverndarsinni, getur hann eða hún gerst þáttakandi í þessu starfi með því að biðja bænarinnar með okkur, bera barmmerkið eða styrkja starfið fjárhagslega. Vinsamlegast fyllið út þetta form og hakið við annan hvorn valkostinn.

Um Lífsvernd

Félagið var stofnað í apríl 2004 í safnaðarheimili Maríukirkju í Breiðholti af nokkrum kaþólskum áhugamönnnum um lífsvernd. Það er von okkar sem stöndum að félaginu, að sem flestir verði ‘Pro Life’ og að þeir sem eru ‘Pro Life’, gangi í félagið og gerist virkir í þessari baráttu. Sú barátta er ekki endilega hávær, en eitthvað sem við getum gert á hverjum degi. Í fyrsta lagi að biðja lífsverndarbænarinnar daglega. Í öðru lagi að láta aðra vita að við séum ‘Pro Life’, til dæmis vinnufélaga okkar og vini. Spyrja þá hvort þeir hafi áhuga á að ganga í ‘Pro Life’ félag. Í þriðja lagi að koma á bænastundirnar og taka þátt í því sem félagið er að reyna að gera með félagsmönnum.

Hugsjón okkar

Við trúum að ófædd börn hafi ófrávíkjanlegan rétt til lífs frá getnaði og að alls engar kringumstæður réttlæti beina fóstureyðingu.

Það eru alls engar kringumstæður sem geta réttlætt fóstureyðingu. Lífið er heilagt, án undantekninga. Það er einfaldlega alltaf rangt að deyða ófædd börn, óháð aðstæðum móðurinnar. Við getum haft samúð með móðurinni ef aðstæður hennar eru ekki góðar, en verðum að reyna að leysa vanda hennar og jafnframt þyrma lífi barnsins sem er byrjað að vaxa og dafna. Líf hefst við getnað. Það er ekki á valdi neins að ákveða eftir aldri, stærð, þyngd eða neinu öðru, hvenær manneskja er manneskja. Við verðum að virða ófrávíkjanlegan rétt barnsins til lífs, frá getnaði.

Hvað gerum við?

Við biðjum bænar daglega fyrir stöðvun fóstureyðinga:

Himneski Faðir! Við biðjum fyrir þeim ófæddu börnum sem með fóstureyðingu er ætlað að láta líf sitt í þessari viku. Bjarga þeim frá dauða. Breyttu viðhorfum foreldranna og gefðu þeim nýja von, svo að ekki komi til þessa örvæntingarfulla verknaðar. Teldu hughvarf þeim sem framkvæma fóstureyðingar. Kenndu okkur hvernig bregðast skuli við þessum blóðsúthellingum meðal okkar. Þess biðjum við fyrir son þinn Jesú Krist. Amen.

 • Við hittumst mánaðarlega í kirkju og biðjum saman, upphátt og í hljóði fyrir ófæddum börnum og stöðvun fóstureyðinga. –  Mánaðarleg bænastund:  Fyrsta mánudeg hvers mánaðar er bænastund fyrir ófæddum börnum í Maríukirkju við Raufarsel, sem er kaþólsk kirkja. Messa er lesin kl 18.30 og henni lýkur kl. 19.00.   Þá hefst bænastund fyrir ófædd börn með útstillingu altarissakramentisins. Henni lýkur kl 20
 • Litanía sem svar við fóstureyðingum og fleiri bænir
 • Víkulega bænir fyrir utan kvennadeild Landspitalsins (á þriðjudögum kl. 12:00 og kl. 18:15)
 • Við gerum það sem við getum til að vekja athygli á þessum málstað.

Að gerast félagi í Lífsvernd:
Allir eru velkomnir í félagið, kaþólskir og aðrir, sem eru sammála stefnu félagsins, og sérstaklega þeirri grundvallarhugsjón að alls engar kringumstæður réttlæti beina fóstureyðingu. Þeir sem vilja gerast félagar í Lífsvernd eða fá barmmerkið „Dýrmætir Fætur“ geta haft samband við Magnús Inga Sigmundsson í síma 586-1211, eða séra Denis O’Leary í síma 557-7420, eða fyllt út form hér.

 • Félagar fá sendar tilkynningar í tölvupósti um það sem er á döfinni.
 • Hver félagi sem bætist við styrkir félagið. Því fjölmennara sem félagið er, því öflugra er það og líklegra til árangurs.